Perfil de usuario/a

Roseline Aquilino

Resumen biográfico

USIS Education là trung tâm mạnh về phụ cho học sinh du học ở Mỹ. Doanh nghiệp được ra đời tiếp nối từ những thắng lợi trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tại Mỹ của công ty USIS Investment. Với tâm huyết từ những ngày đầu kiến thiết là “Góp tay xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam có tài, trí xứng tầm thế giới”, Du học USIS với đội ngũ chuyên gia và nhân viên nhiều năm học tập và sinh sống tại Mỹ sẽ hỗ trợ tư vấn, đưa ra các định hướng giúp cho học sinh, sinh viên Việt Nam xin Visa đi Mỹ thành công, đạt được những kết quả tốt nhất khi chọn Mỹ là quốc gia để du học.

Du học USIS cung cấp tư vấn Du Học Mỹ gần đây đang hot